Restaurant Ilden, Odense

Ombygning af tidligere banklokaler

Ombygning af 1000 kvm. tidligere banklokaler centralt i Odense til
Restaurant med plads til ca. 450 gæster inkl. gårdhave med plads til 50 personer.
Myndighedsprojekt og hovedprojekt.
Udføres 2018