AAB, AFD 35

Renovering af 277 almenyttige boliger

Tagudskiftning, udskiftning af vinduer og døre, renovering af badeværelser samt efterisolering af gavle m.v.
Forprojekt, hovedprojekt, fagtilsyn.